"Een coach helpt, inspireert en motiveert."

Victoryblog #5 – Pauline

0

Kennismaking

Pauline, een vrouw van eind 40, meldt zich bij de coach. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vertelt ze erg veel en gaat het gesprek van hot naar her. Pauline is bijna tien jaar samen met haar vriend. Ze heeft zelf drie kinderen uit een eerdere relatie. De laatste tijd is ze erg prikkelbaar en heeft ze geen overzicht meer. Ze heeft het gevoel dat ze niet begrepen wordt. Ze heeft al diverse trajecten bij een psycholoog doorlopen, maar dit heeft niet geholpen. Ze had het idee dat ze uiteindelijk zelf de hulpverlener leek te zijn. Voorafgaand waarschuwt ze de coach hier dan ook voor. Pauline houdt er van als dingen gezegd worden zoals ze zijn, zonder er doekjes omheen te winden. Daarom geeft de coach zijn ongezouten mening; het is begrijpelijk dat ze eerder liever de leiding nam in het gesprek, want het is ook spannend om bepaalde dingen van jezelf aan te pakken. De spanning is goed voelbaar in het gesprek. Met Pauline wordt afgesproken dat ze dit keer niet de leiding in de gesprekken zal pakken. Wanneer dit onbewust toch gebeurt, zal de coach het bij haar terugleggen. Tijdens dit traject komt ze er niet onderuit om gezien en gehoord te worden. Het coachingstraject is bedoeld om samen met haar hulpvraag aan de slag te gaan.

Terughoudendheid

In het tweede gesprek wordt besproken wat Pauline nu precies wil halen uit de gesprekken. Pauline heeft al vaker professionele hulp gehad, wat haar niet goed heeft geholpen, dus veel vertrouwen heeft Pauline er niet in. Het is daarom belangrijk om het coachingstraject stap voor stap op te bouwen, zodat ze zich veilig en prettig voelt. Voor Pauline is het nu het belangrijkste om rust te vinden. Rust is iets wat Pauline in geen tijden meer heeft ervaren. Ze was enigszins geschokt toen ze dat toegaf. Bovendien moest ze bekennen dat ze niet wist hoe ze rust moest creëren. Pauline wenst de coach veel succes. Wat Pauline zich echter niet beseft, is dat zijzelf flink aan de bak moet om rust te creëren.

Aan de slag

Het traject van Pauline gaat met vallen en opstaan en af en toe met een denkbeeldige ‘schop onder de kont’. Ze vindt het soms best fijn als iemand je gewoon zegt wat je moet doen, helemaal als dit plezierige activiteiten zijn. Pauline laat veel te makkelijk de fijne dingen varen, omdat er zoveel andere dingen gedaan moeten worden. Dus als eerste zijn er fijne dingen toegevoegd aan haar drukke bestaan. Al gauw bleek dat Pauliens agenda gewoon te vol zit. Samen met de coach bekijkt Pauline welke activiteiten noodzakelijk zijn en bij welke anderen ook een handje kunnen helpen. Alle activiteiten werden overzichtelijk op een bord opgeschreven, zodat het voor Pauline ook zichtbaar was hoe druk ze het eigenlijk had. Ze begon nu te begrijpen waarom ze zo uitgeput was. Enkele activiteiten bleken niet noodzakelijk en konden ook door andere gezinsleden gedaan worden. Meteen werd er gekeken voor alternatieve leuke dingen, voor die vrijgekomen momenten. Waar zou Pauline nu van kunnen genieten en ontspannen? Pauline gaf aan te kunnen genieten van tekenen en lekker op haar gemak douchen, om zich vervolgens in te smeren met bodylotion en zichzelf optutten. Door dit structureel te gaan doen, had ze kleine momentjes van rust. Die momenten waarop ze niets moest, nergens aan hoeft te denken, deden haar erg goed. Ook de andere gezinsleden gingen hun steentje bijdragen in de huishouding. Pauline waardeerde dit enorm.

Nieuwe inzichten

Nu Pauline ervaart hoe fijn het kan zijn om soms dingen voor je plezier te doen, wordt er gekeken naar dingen waar ze misschien zelfs een keertje ‘nee’ tegen zou kunnen zeggen. Pauline heeft er twee dingen uitgepakt. Ze wist ook gelijk wat ze in die vrijgekomen tijd zou willen doen; gewoon even iets voor haarzelf, omdat ze nu heeft ervaren hoe fijn dat is.

De conclusie

Gedurende de sessies valt het op dat Pauline steeds rustiger aanwezig is. Ze zit achterover geleund in haar stoel en praat op een rustig tempo. Dit gevoel krijgt ze thuis ook steeds meer.

Pauline heeft het gevoel meer overzicht te hebben en minder geleefd te worden. Tijdens de gesprekken was het voor haar vooral belangrijk om gezien en gehoord te worden, ook al vond ze dit eng en deed ze hard haar best om ‘zichzelf te vermijden’. Ze had er nog nooit bij stil gestaan dat ze in gesprekken de leiding nam, zodat ze zichzelf als onderwerp kon vermijden. Dit inzicht heeft haar verbaasd en geholpen. Als ze werkelijk geholpen wil worden en iets aan haarzelf wil veranderen, moet ze zichzelf ook laten zien. Ondertussen weet Pauline dat ze rust kan creëren voor haarzelf. Als ze het gevoel heeft dat het teveel wordt, kan ze weer lijstjes maken met dingen die noodzakelijk zijn om te doen. Op die manier kan ze prioriteiten stellen en overzicht houden. Dit gevoel van grip hebben, heeft haar het meest geholpen.

Share.

About Author

Comments are closed.