"Een coach helpt, inspireert en motiveert."

Ken je successen

0

Je bent hard aan het werk geweest. Je gedrag onder loep genomen, je gedachten onderzocht en veel geleerd over hoe het anders kan. Regelmatig heeft de nadruk gelegen op wat er NIET goed ging in je hoofd en wat er NIET goed ging in je gedrag. Tot dusver is nog niet veel gesproken over jouw succes en positieve ontwikkelingen. Dit is bewust! Maar nu is het belangrijk om uitgebreid stil te staan bij je behaalde successen. Daarnaast gaan we verder door goed te kijken naar jouw kwaliteiten en positieve eigenschappen.

Successen onderzoeken

In het terugvalpreventieplan staan belangrijke veranderingen die je hebt doorgemaakt. Hiermee zijn ook bepaalde valkuilen inzichtelijk geworden. Maar het feit dat je een aantal moeilijke stappen hebt gezet en veranderingen hebt doorgevoerd is hier niet echt goed belicht. Ga daarom eens goed kijken naar de afgelopen weken. Waarmee had je grote moeite? Welke confrontaties ben je wellicht aangegaan? Welke oude gedragspatronen heb je doorbroken? Heb je iets nieuws gedaan waarvan je niet wist dat je dit kon? Voel je je door aanpassingen die je hebt gedaan beter in je relatie? Hoe gaat het nu met je gezondheid en conditie? Hoe stel je je op tegenover je collega’s? Hoe gaat de omgang met die lastige werknemer of leidinggevende? Wat vindt je van jouw ontspanningsmomenten? En met welke negatieve gedachten kun je nu beter omgaan? Neem hiervoor rustig de tijd. Het is belangrijk om in plaats van je aandachtspunten en valkuilen je successen te onderzoeken en op te schrijven natuurlijk! Als je ze dan op een alter moment nog eens terugleest, kan dat kracht geven om weer verdere stappen te gaan zetten.

Wat zegt jouw succes over jou?

Op verschillende vlakken van je leven ben je je anders gaan gedragen of anders gaan denken. Daarbij heb je veel geleerd over jezelf en over de wijze waarom je beter om kunt gaan met stress en spanningen en hoe stress kunt voorkómen. Deze behaalde successen zijn minstens zo belangrijk om inzichtelijk te krijgen als je valkuilen. Het zegt namelijk iets over jou dat jij deze moeilijke stappen hebt gezet en aanpassingen hebt gedaan… Blijkbaar ben je dus onder andere flexibel, volhardend, hardwerkend, intelligent, leergierig en wellicht ambitieus? Door nu goed op een rijtje te zetten wat je de afgelopen weken hebt bereikt, ga je beter zien waar toe jij in staat bent! Waar ligt jouw kracht, talent, aanleg en wat zijn jouw vaardigheden en positieve eigenschappen?

De volgende vergelijking geeft de noodzaak weer van het kennen van je kwaliteiten:

Een getalenteerde tennisser gaat het gesprek aan met zijn trainer. Hij wil namelijk grote stappen zetten dit seizoen en stijgen op de ranglijst. De jongen stelt zijn trainer voor om meer aandacht gaan besteden aan zijn ‘backhand’, omdat hij hiermee nog niet zo gevaarlijk kan zijn. De trainer weet dat de backhand van de jongen niet zijn sterkste slag is. Maar tot grote verbazing van het talent stelt de ervaren trainer voor om juist meer aandacht aan de sterke ‘forehand’ te gaan besteden. De jongen vraagt verontwaardigd “wat hier dan de bedoeling van is?!”. De trainer legt uit dat de forehand van de jongen zijn beste wapen is. En als hij meer wil winnen moet zijn beste wapen nog beter worden, want met zijn forehand scoort hij zijn punten!

“Ken uw kwaliteiten”

Socrates en een aantal van zijn Griekse collega-filosofen wezen op de noodzaak van het kennen van je zelf: “Ken uzelf”. We breiden deze eeuwenoude zin nu uit door de noodzaak van het kennen van je kwaliteiten te onderstrepen. Zoals de tennisser richten we ons vaak op wat er NIET goed gaat. We houden ons namelijk vaak vast aan de overtuiging dat wanneer we maar goed weten wat er NIET goed, we dit vervolgens kunnen verbeteren en dat het dan goed zal komen. Maar hierbij vergeten we dat de energie die we hierin steken ook kan gaan naar verbeteren en optimaliseren van kwaliteiten die wel al hebben! En vaak is deze laatste tactiek veel efficiënter! Het kan alleen wat contra-intuïtief aanvoelen om je te richten op wat goed gaat als je vooruitgang wil boeken…

Met het vooruitzicht op een toekomst met minder stress en spanning is de focus op eigen succes en kwaliteit zeer belangrijk. Het is daarom zaak dat je de door jou behaalde successen van de afgelopen weken in het licht ziet van jouw eigen kwaliteiten en goede eigenschappen. Hieronder volgt een (beperkte) lijst die je kan helpen om woorden te geven aan wie jij bent:

Vrolijk Enthousiast Betrouwbaar Serieus Optimistisch Netjes Dapper Ontspannen Actief Bescheiden Alert Spontaan Creatief Belangstellend Verantwoordelijk Zorgzaam Avontuurlijk Positief Luisteraar Intelligent Hardwerkend Ruimdenkend Royaal Gevoelig Organisatorisch Zorgvuldig Eerlijk Veelzijdig Flexibel Duidelijk Liefdevol Geduldig Verdraagzaam Behulpzaam Sterk Humoristisch Zelfverzekerd IJverig Aardig Zelfstandig Handig Rustig Behoedzaam Sympathiek Sociaal Joviaal Leergierig Dapper Idealistisch Kranig Meegaand.

Stel jouw lijst met positieve eigenschappen op en vul deze steeds verder aan. Daarbij geef je steeds een concreet voorbeeld uit de afgelopen weken of daarvoor waaruit blijkt dat je deze eigenschap bezit.

Betrek je omgeving

Zoals je altijd maar beperkt je eigen valkuilen en verbeterpunten kunt zien, heb je ook beperkt zicht op je behaalde successen en kwaliteiten! Ga dus navraag doen in je omgeving (partner, familie, vrienden en collega’s) of ze verandering bij je hebben gezien in de afgelopen weken. Is ze iets opgevallen? Of niet? wat vinden ze van jouw handelen?

Daarnaast kun je ze vragen om positieve eigenschappen te noemen over jou. Dit is soms lastig om te vragen… Maar het is noodzakelijk, want je moet jezelf nog steeds beter leren kennen! Je zult verrast zijn wat anderen over jou kunnen zeggen. En stel ze kunnen niets over je vertellen, wat zegt dit dan over jou? Ben je dan wel voldoende open en laat je wel voldoende zien wat er in je speelt?

Daarbij zijn succes en geluk niet veel waard wanneer je deze niet kunt delen met iemand anders… Ga maar eens na: wat betekent een goede deal, een behaald doel, een geboekt succes als je dit met niemand kunt delen?

“Happiness is only real when shared”

Share.

About Author

Comments are closed.